Anda Kalmak mı, Vakti Bilmek mi?

İnsanın elinde olan tek şey, nefesinin içinden geçtiği ândır; insan için yegane gerçek bu. Bu nedenle tasavvuf büyükleri "vukûfi zamâni" kavramını açıklarken "üzerinden geçen zamanı iyi bil. Hem nasıl bir zamanda bulunduğunu, hem içinde bulunduğun vakti iyi bil, değerlendir, neden değerlendiremediğini araştır, kendini sık sık yokla" derler.

.

Şimdilerde kişisel gelişimin moda tabiri "anda kalmak". Anda kalmayı diline pelesenk etmeyen, en az bir kez olsun "anda kalmam lazım" demeyenimiz kalmadı sanırım.. Buna rağmen çoğu zaman bize bir yol haritası sunmayan popüler bir ikon gibi hep göz önünde ama çerçevesi muğlak, derinliğine inemediğimiz bir tarafı da var. Uzakdoğudan ithal ettiğimiz kavramların kaderi böyle.

.

Bir yandan ithal kavramlarla susuzluğumuzu deniz suyuyla gidermeye çalışan Butimar kuşu gibi kalakalıyoruz, bir yandan da Ankâ olmayı hayal ediyoruz. Bu noktada Anadolumuzun güzelim tasavvuf kültüründe sadece anda kalmak değil, ân içinde farkındalıkla vâr olmaktan bahseden "vukûfi zamâni" kavramını hatırlatmak geliyor içimden.

.

Sadece 5 duyumuzla değil, tüm manevi âzâlarımızla, kalbimizle, ruhumuzla ve bilincimize getirdiğimiz farkındalığımızla, içinde bulunduğumuz vakti farketmek, kıymetini bilmek, o vakit için kayıtlı olan eylemleri yapmak (bedeninle ve ruhunla sirkadyen ritme uygun bir şekilde Yaradan'a yönel, duanı et, yemeğini ye, uyu, uyan, çalış..vaktin gereği her ne ise onu bilinçle yap, yaratılışın zamanına uy) demektir "vukûfi zamâni".

.

Yine derler ki, insanoğlu babasına benzediğinden daha fazla yaşadığı zamana benzer. Zamanı kötülemek yerine, kötülediğimiz zamanı bireyselden kolektife bizim şekillendiriyor olduğumuzu hatırlamak, hepimize iyi gelir mi?

.

Vaktini ve vaktin gereğini bilen, savrulmaz; dolayısıyla vaktinin gereğini bilen yaratılışına uygun ruh, beden, zihin ve manevi latifeler dengede ve tüm vâr oluşla uyumlu olur.

.

Sadece içinde olduğun anda kalmakla kalma; onun içindeki vazifeni de insanca farket.. bizi bir kurbağadan ayıran şey de bu değil mi zaten..


Canım kurbağalar alınmasın ama :)


sevgiyle..

.

Deniz Fâtımanur Saraç | Aile Danışmanı


0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Sistem ve Aile Dizimi Hakkında Sık Sorulan Soruların cevaplarını bulacağınız bu kısa ve öz videoyu beğenip, başkalarının da faydalanması için paylaşın! Aile Dizimi ve Aile Danışmanlığı ile ilgili daha

Yaşansaydı ne olurdu diye sorduğum birçok hikaye var içimde. O ikinci mektubu yazmadığımız adam, gülümsemeye utandığımız çocuk, bir daha aramadığımız o yaşlı kadın, bir beklentiye girmesin diye üzerin