top of page

Aile Danışmanlığı Hakkında Sık Sorulan Sorular

AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR?  

Aile Danışmanlığı, aileyi oluşturan genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek tüm bireylerin çeşitli sorunlarıyla ilgilenmek için vardır. 

 

Aile danışmanlığı; çift ilişkileri kadar ebeveyn-çocuk, kök ailelerle ilişkiler, ergenlik süreçlerindeki gençlerin ve ailedeki yaşlıların ilişkileriyle de ilgilidir.

 

Aile danışmanlığı; evlilik öncesi, evlilik, ayrılık ve boşanma süreçlerinde aile bireylerinin yaşadıkları sorunlara bireylerin, bir uzman eşliğinde baktıkları, çözümler buldukları, sorun çözme ve iletişim becerilerini geliştirdikleri, ilişkilerine dair farkındalık kazandıkları bir danışmanlık sürecidir.

Aile danışmanları, danışanların aile içinde yaşadıkları güçlüklerle ilgilenir ve danışanla birlikte onların sistemine uygun terapötik tekniklerle çözümler üretir. 

Park Mutlu Aile

AİLE DANIŞMANLIĞI NE DEĞİLDİR?

 

Aile danışmanlığı bir psikoterapi ya da ilişki koçluğu yöntemi değildir; Aile danışmanları, patoloji ile ilgilenmez, danışanların hastalıklarını teşhis ve tedavi etmez; gereken durumlarda danışanları ilgili sağlık birimi uzmanına havale edebilir. Bu gibi durumlarda uzmanlar birlikte çalışır yahut danışan aile danışmanlığına devam edebilecek işlevselliğe kavuşana kadar seanslara ara verilir. Tüm bu konularda danışmanınız sizi gerektiği gibi yönlendirecektir.

AİLE DANIŞMANI KİMDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirttiği şart ve yeterlilikleri sağlayarak Aile Danışmanı olmaya hak kazanmış kişidir. Aile danışmanının uzmanlık alanı, aile bireylerinin sosyal, zihinsel, duygusal, ruhsal doyum ve refahını sağlamak amacıyla teknik beceri, psiko-eğitim ve terapötik yöntemlerden yararlanarak, yapılandırılmış seanslar yürütmektir. Aile danışmanı, belirlenen hedefler doğrultusunda danışanların davranış, duygu, düşünce dönüşümleri kazanmaları, sorunlarına somut çözümler üretmeleri süreçlerine profesyonel olarak eşlik eder.

 

AİLE DANIŞMANLIĞINDAN KİMLER YARARLANIR?

Yetki ve yeterlilik alanına giren konularda aile danışmanlığı bütün bireylerin hizmetindedir. Anne, baba, çocuklar, büyük anne ve dedeler, aile bireylerinin talep ve sorunlarına göre danışan çeşitliliği değişebilir. Aile danışmanlığından yararlanmak için evli olmanız gerekmez. Aile kurmaya dair çekinceleri olan, bu konuda güçlük çeken, nişanlılık sürecine dair sıkıntılar yaşayan, evli olmadığı halde anne babası, kardeşleri ile sorunları aşmak isteyen vb. benzer sorunlar yaşayan danışanlarımız bize ulaşmaktadır.

 

Aile danışmanlığında konu çiftler arası ilişkiler olduğunda, işlevsel olan, çift olarak seanslara katılmanızdır. Danışmanınızın yönlendirmesi ile bazı seanslara bireysel, bazı seanslara çift olarak katılmanız gerekebilir; her seansa eşinizle katılmak zorunda değilsiniz.

Evlilik öncesi döneme dair çiftlerin ilişki sorunları, ergenlik dönemindeki gençlerin, yaşlılık dönemindeki bireylerin kısacası hayatın her aşamasındaki bireylerin aile danışmanlığına ihtiyacı olabilir ve aile danışmanı size çözümlerinize ulaşmakla ilgili profesyonel eşlik edebilir.

Aile Danışmanlığı talepleri için öncelikle bu sayfayı okumanızı ve bu formu doldurmanızı önemle rica ediyorum. 

AİLE DANIŞMANLIĞINDA HANGİ KONULAR ELE ALINIR?

Aileyi, aile bireylerini ilgilendiren her konu aile danışmanlığı sürecinde işlenebilir:

 • Evlilik öncesi, nişanlılık, arkadaşlık dönemi ilişkilerine dair sorunlar

 • Evlilik içi iletişim

 • Çiftlerin çatışması

 • Uyumsuzluk, geçimsizlik ve ilişkideki ahenk

 • Yas, hastalık, iflas, kayıp, afet ve benzeri olayların aile bireylerine etkisi

 • Kök aile problemlerinin çekirdek aileye taşınması sonucu yaşanan sorunlar

 • Aile bireylerindeki kök aileden ayrış(ama)ma ve bireyselleş(eme)me konuları

 • Cinsel sorunlar ve aileye etkisi

 • Ayrılık

 • Aldatma

 • Aile içi şiddet

 • Aile içinde öfke ve stres yönetimi

 • Boşanma süreci, öncesi ve sonrası

 • Aileyi ve aile bireylerini ilgilendiren krizler ve krizlerin aşılması

 • Ailenin çocuk, ergen, yaşlı, özel durumu nedeni ile farklı prosedürlere ihtiyacı olan bireyleri ile ilgili krizler ve çözüm arayışları

 • Kriz yaşamaksızın aile içinde iletişimin, refahın sağlanması ve devamlılığı

 • Ailenin “sorun” olarak aile danışmanına getirdiği HER ŞEY.

 

AİLE DANIŞMANLIĞI SEANSLARI NASIL YAPILIR?

Danışmanlık sürecinde; şu ana kadar edinilen alışkanlıkların istenen değişimi sağlamaları ve devam ettirmeleri için danışanlarımıza farklı olasılıklar sunarız. Bu sayede danışanlar, bir davranışı devam ettirmenin faydalarını kendilerine sorabilir hâle gelirler ve bu davranışların ne derecede kendilerini dengede tutabildiğini sorgulayabilirler. Seanslarda, danışanların davranışlarının nasıl kuvvetlendirileceği ile ilgili planı birlikte yapar ana ve ara hedefleri birlikte ele alırız. Danışmanlık süreci, (farkında olsun, olmasın) her insanın içinde olan cesaret kaynağına erişmesi için tüm terapötik imkanların kullanıldığı, gücünü insan insana eşlik etmekten alan çok kıymetli bir süreçtir.

AİLE DANIŞMANLIĞI SEANSLARI NE KADAR SÜRER?

Aile danışmanlığı süreci, “şu kadar sürer” diyebileceğimiz bir konu değildir. “Tam olarak şu kadar seansta senin konunu hallederim” diyebilen bir danışmanın etik olarak sorgulanması gerekir. Bir seansın ne kadar süreceğine etki eden durumlar:

 • danışanın konuları

 • danışanın devamlılığı

 • danışanın motivasyonu

 • danışana uygulanan teknikler

 • danışan- danışman uyumu

 

Bu konulardan çoğu sadece danışanı ilgilendirirken diğerleri de danışan ve danışman işbirliğini ilgilendirir. Danışanın motivasyonu yüksekse, seansa katılımı sorunsuzsa, işbirliğine açıksa, verilen ödevleri yapıyor ve öğrendiklerini hayatına geçirebiliyorsa seanslar tahmininizden daha da kısa sürebilir.

 

Bazı vakalarda aile danışmanlığı için gelen danışanlarımıza aile dizimi teknikleriyle çalıştığımızda seans sürelerinin kısaldığını gözlemleyebiliyoruz. Yine de her aile sisteminin ihtiyacının aynı şey olmadığını söyleyebiliriz.

 

Genel olarak, ihtiyaca göre 6-12 seansta sonlandırma hedeflenir; her danışmanlık süreci farklıdır, belirtilenden az ya da çok seansa ihtiyaç duyulabilir.

 

Danışanlarına karşı sorumluluk hisseden bir aile danışmanı olarak hassasiyetle şunları vurgulamak isterim; ilk seanslar sizi ve sisteminizi tanıdığımız, buna göre hedefleri belirleyip diğer seansların alt yapılarını planladığımız seanslardır. İlk seanslar (danışanın durumuna göre ilk 1-2 seans), değişim dönüşüm seansları değildir. Seansların terapötik ilişki çerçevesinde, olumlu bir  değişime her zaman etkisi vardır fakat bir kez gelip bir daha gelmediğiniz yahut düzenli seanslara uymayarak sadece içinizi döküp gittiğiniz, belirlenen hedeflere çalışmadığınız danışmanlıktan, bir aile danışmanlığı seansı kazanımı beklemek gerçekçi değildir.

 

AİLE DANIŞMANI OLARAK BAKIŞ AÇIM NASIL?

Hukuk ve sosyal hizmet lisanslarımın ve gerek klasik gerek enerji psikolojisi adına aldığım pek çok eğitimin yaptığım işe bütüncül bakmak gibi bir katkısı olduğu için şükranım büyüktür, Tüm bu kaynaklardan beslenmenin getirdiği bakış açısıyla danışanlarımın kendi kaynaklarını keşfetmesi, ruhsal ve zihinsel yapısını güçlendirmesi ve tüm bunların sürekliliğinin ve kendi kendine yetebilirliğinin devamı adına danışanlarıma profesyonel eşlik etmeyi seçiyorum.

Her danışanın kendi aile sistemi içinde getirdiği etkileri tanıması, bireyselliğini keşfederken kendi sistemiyle de bağlı kalabilmesi, yetişkin bilincine ulaşacak adımlar atması, bilişsel çarpıtmalarını, kısır döngülerini fark edip, artık ona bir fayda sağlamayan iletişim kalıplarını görüp hayatına fayda sağlayacak şekilde dönüştürebilmesi, benim için danışanın kendi gücüne doğru attığı adımlar anlamına geliyor ve seanslarda bunun için alan tutuyorum.

Kendi gücünü eline alan bireyler ve aileler, sürdürülebilir çözümlere ve dönüşümlere erişebilir. Bunu sağlamak için seanslara düzenli katılım ve danışmanınızın paylaştığı psiko-eğitimleri hayata geçirme motivasyonu şarttır.

Sorumluluk almak, yetişkin bilinciyle yaşamınıza bakmak her zaman mümkündür ve bu mümküne ulaşmak, işe yaramayan döngüleri bırakmak ve yerlerine yeni sağlıklı döngüler inşâ etmek için danışmanlık sürecine devam edenlere profesyonel olarak eşlik etmeye devam ediyor olacağım; saygı ve şefkatle.

DENİZ FÂTIMANUR SARAÇ

Aile Danışmanı & Sistemik-Aile Dizimi Kolaylaştırıcısı

İletişim ve Randevu Talepleri

Aile Danışmanlığı talepleri için öncelikle bu sayfayı okumanızı ve bu formu doldurmanızı önemle rica ediyorum. 

Soru, görüş ve randevu taleplerinizi iletmek için denizsaraced@gmail.com mail adresini yahut sitenin İletişim sayfasını kullanabilirsiniz.

 

E-posta yahut site üzerinden yapılan randevu taleplerinizle ilgili; en az bir iş günü sonrasında size geri dönüş yapılacaktır.  

Oryantal Lotus
bottom of page