top of page

Sistem ve Aile Dizimleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

AİLE & SİSTEM DİZİMİ (KONSTELASYON) NEDİR? KÖKLERİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

Sistemik konstelasyon, insanlar ve onların sosyal yapıları ile (aile, ilişki, kurumsal) sistem desteğine odaklı, dayanışma içeren ve kriz dönemlerinde, iyileştirme süreçlerinde başvurulan bir çalışmadır.

Sistemik Konstelasyon, hem felsefi, hem sosyolojik, hem de spritüel, zihinsel, terapötik kökleri olan bir uygulamadır. Çok kuşaklı ve bağlamsal terapi yöntemleri sistem konstelasyonu çalışmalarının terapötik köklerini oluşturur.

Sistemik Konstelasyon çalışmalarında bunun bir dünya dili olduğunu, insanın fıtratından kaynaklanan pek çok düzen kuralının, evrensel ögenin nasıl kendi biricik sistemlerimizle birleştiğini ve etkileşimde olduğunu görme imkânımız vardır. Bizi etkileyen sorunlara bakışımızı dönüştürmek için parçası olduğumuz sistemleri oluşturan insan ilişkilerine ve iletişimin durumuna, kuşaklar arası yahut ân içinde vâr olan bağlarımızın kalitesine bakılır.

Çalışmalarda talep ettiğimiz şey, saflık ve hakikattir. Bert Hellinger’in de dediği gibi “gerçek bizi özgürleştirir.” Sistemik dizim çalışmaları, tüm bu gerçekliğe şahit olmak ve onu olduğu gibi kalbimize alabilme kapasitemizin mekandan ve zamandan bağımsız bir şekilde dönüşümüyle ilgilidir.

Bert Hellinger’den önce, Jacop Moreno, Max Reinhardt, Frizt perls, Viginia Satir, Les Kadis, Ruth Mc Clendon, Thea Schönfelder, Eckhard Sperling, Almunt Massing, Günter Reich, Carl Rogers, Milton Erickson, Ruppert Sheldrake gibi bilim insanlarının sistem konstelasyonu terapi yönteminin kaynağı ve/ve ya kökleri olarak anlaşılabilir.

Sistemik bakış açısı; her bir insanın daha büyük bir birliğin parçası olarak birliğe ait olduğunu ve aynı hak ve görevlere sahip olduğunu savunur. Herkesin birbirine ve bireylerin de kendilerine saygı duymasını önceler. Herkes daha büyük bir bütünün ayrılmaz bir parçası ve onun bireysel ifadesidir. Her insan bağlı olduğu sistemin resonant salınımı içindedir, bu nedenle sistemik bağlantıların bağlamı anlaşılmalıdır.

Sistemik konstelasyonlar, günümüzde, ekolleri ve uygulayıcılarının bakış açıları, uygulama konularına göre, pek çok anlayış ve çeşitlilikte varlığını sürdürmeye ve gelişen canlı bir yöntem olmaya devam etmektedir.

HANGİ KONULARDA SİSTEM DİZİMİ (KONSTELASYON) ÇALIŞMALARI YAPILIR?

 • Aile ilişkileri, ailevi sorunlar, boşanma, ayrılık konuları

 • Ortaklık, arkadaşlık, ilişkilerle ilgili konular

 • Nesiller arası aktarımlarla ilgili olduğu düşünülen konular, döngüler (göç, kazalar, iflaslar, kayıplar vb.)

 • İş, meslek, kariyer, para konuları

 • Psiko-sosyal içerikli konular

 • Travma kaynaklı konular

 • Kişisel ve manevî gelişim konuları

 • Arabuluculuk ve hukuki uyuşmazlıklar, dava konuları

 • Gayrimenkul konuları (kira, satış, miras vb.)

 • İnsan ve hayvan sağlığını ilgilendiren konular

 • Kâr ya da amaç için bir araya gelinen organizasyonlarla ilgili konular

 • Politika ve toplumu ilgilendiren konular

 • Kültür, mimari, sanat, teknoloji, üretkenlikle ilgili konular

 • Belirlenmiş bir “niyet” cümlesi üzerinden yapılan konstelasyonlar

KİMLER SİSTEMİK DİZİM/AİLE DİZİMİ UYGULAMALARINDAN YARARLANABİLİR?

Tercihen 20 yaş ve üzeri kişilerle çalışmaktayım. Üçüncü kişilerin konularıyla ilgili konstelasyon talepleri alana konu olarak getirilemez (Örnek: "Eşimin haberi yok fakat kendi anne-babası ile ilgili problemi için çalışabilir miyiz?" HAYIR). Bir başkası adına ve onun izni ya da haberi olmaksızın çalışma talep edilemez. İstisnai durum: Çocuklar reşit olana kadar, ebeveynler temsilen çocuklarının taleplerini konstelasyon konusu yapabilirler.

Aile Dizimi talepleri için öncelikle bu sayfayı okumanızı ve bu formu doldurmanızı önemle rica ediyorum. 

"DİZİM AÇMAK/AÇTIRMAK" NE DEMEK?

Aslında açtığımız ve kapadığımız bir şey yok. Bununla birlikte, sahada çalışan bireyler arasında oldukça popüler olan bir ifade şeklidir ve kullanımı yaygın olduğu için bu tâbiri duyuyorsunuz. "Alan" derken, doğal olarak her zaman içinde bulunduğumuz kuantum alandan bahsetmekteyiz. Sizin alanınız ise, sizin ve sisteminizin irtibatta olduğu, ifade ve vücut bulduğu ya da bulmak için beklediği size ait özel enerjetik alandır. Sizler, bir konu ile ilgili çalışmak için bize başvurduğunuzda, sizin alanınızı temsilen bir çerçeve belirleriz ve temsilcileri seçeriz. Soyut gibi görünen bu kavramların fiziki şartlar yahut online ortamda sembollerle temsili süresince somutlaştığını, somatik bir hâl aldığını, bilinçdışı ile bilinç arasındaki köprünün görünür olmaya, anlam bulmaya başladığını izlersiniz. Tüm bunlar bir dizim (konstelasyon) çalışması esnasında olur. İşte bizler bu uygulamayı ifade etmek için yaygın bir şekilde "dizim açmak/açtırmak" tabirini kullanmaktayız. 

"DİZİM AÇTIRMAK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?"  (DİZİMLERDE DANIŞAN OLMAK)

 

Çalışmak istediği bir konusu olan 20 yaşını aşmış kişi başvurduğu taktirde kendisi ile (online ya da telefonda) 20 dakikalık ön-görüşme yapılır ve birlikte çalışmaya karar verdiğimiz danışan, gönderdiğimiz formları doldurur. Sistem & Aile dizimi çalışmasını yapmamız için danışanın hangi konuda çalışacağına dair bir netlik sahibi olması beklenir. Bu netliği ön-görüşme esnasında kazanmaya çalışırız. Sadece meraktan yapılan aile dizimi çalışmalarını doğru bulmamaktayım. alanda yapacağınız her hareket, her söz, öğreneceğiniz her bilgi önemlidir ve sonuçları vardır.

 

"DİZİM AÇTIRMADAN ÇALIŞMALARA KATILMAK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?" (DİZİMLERDE TEMSİLCİ OLMAK)

 

Her dizimde temsilcilik bulunmak zorunda değildir; bu sahip olduğumuz seçeneklerden sadece biridir. Bununla birlikte grup çalışmalarında danışanlar birbirlerinin dizimlerinde temsilci olabilir, bireysel çalışmalarda ise danışan tercih ederse temsilciler alınabilir.

 

Temsilciler doğrudan talep etmezlerse onlar adına bir dizim açılmaz. Temsilci sıfatıyla bir sistemik dizim çalışmasında yer alıyorsanız, dizim açılmasını talep eden danışanın sistemindeki ögelerden birini temsil etmek üzere çalışma alanında yer alabilirsiniz.

 

Temsile girmek ve çıkmak için özel bir ritüel ve uygulama yoktur. “X için şimdi Y’yi temsil ediyorum” demeniz ve temsilden çıkarken de “X için Y’yi şu andan itibaren temsil etmiyorum” demeniz yeterlidir. Bu konuda bir tereddüt yaşayan temsilcilerle bilinçlerini uyandırmak adına kısa uygulamalar yapabiliriz fakat çoğu zaman buna gerek kalmaz.

Temsilci olduğunuz kişilerden size herhangi bir şey bulaşmaz ve üzerinize bir ağırlık almazsınız. Temsil esnasında bedeninizde güçlü bir enerji geçişi yaşadıysanız bile temsilden çıkmakla bu hislerden bedensel olarak ayrışırsınız. Danışanla benzer konularınız varsa ve bir konuya karşı içinizde direnç geliştirdiyseniz üzerinizde bir ağırlık hissetmeniz mümkündür, fakat nadiren karşılaştığımız bu durumlarda dahi ılık bir duş, topraklanma ve istirahatle giderilir.

Temsilci olmanın, "sadece biri için çalışmada yer almaktan çok daha fazlası" olduğunu söyleyebiliriz. Hiç kimse tesadüfen bir dizim çalışmasında yer almaz. Çoğu zaman temsilcilerin konuyu bilmeseler ve seçmeseler dahi, çalışma esnasında kendileriyle ve yaşam deneyimleriyle bağlantı kurdukları ve sadece temsilci olarak alan tutmakla farkındalıklar yaşadıklarını görürüz. 

ONLİNE VE YÜZ YÜZE ÇALIŞMALARIN FARKI NEDİR? AVANTAJI, DEZAVANTAJI, OLUMLU, OLUMSUZ TARAFI VAR MIDIR? 

Dizim çalışmaları başlangıçta sadece yüz yüze yapılırken pandemi şartları nedeniyle online (çevrim içi) etkinliklerle de uygulanmaya başlanmıştır. Gelişen şartlara göre sistemin esneklik göstererek ürettiği bir çözüm olarak online uygulamalar şaşırtıcı şekilde işe yaramış ve günümüzde yüz yüze çalışmalar kadar talep edilir hâle gelmiştir.

 

Dünyanın her yerinden danışanlar online olarak kolaylaştırıcılara ulaşabilmekte ve yüz yüze çalışmalardaki gibi verimli sonuçlar alınmaktadır. Yüz yüze çalışmalarda somatik bedeninizle ve fiziki hareket alanı içerisinde elbette daha özgür olabilir, daha güçlü temsilcilikler ortaya konabilir, fakat yaptığımız şeyin bir performans sanatı, gösteri olmadığı ve temsilciliğin sadece bir geribildirim aracı olduğu hatırda tutulmalıdır; bu açıdan baktığımızda online çalışma ile yüz yüze çalışmalar arasında bir fark yoktur. En azından bizler online olarak bu işi fazlaca deneyimleme imkanı bulan kolaylaştırıcılar böyle deneyimliyoruz.

 

Yüz yüze çalışma sayısı olarak ayda bir ya da iki kez toplanma imkanı varken, teknolojinin getirdiği buluşma kolaylığı sayesinde bizler hem eğitim hem danışmanlık süreçlerimizde dizim deneyimlerimizi oldukça arttırma imkanı bulduk.

 

Yüz yüze çalışmanın da online çalışmanın da kendi içinde kolaylaştırıcı açısından getirdiği kolaylıklar ve zorluklar elbette var; fakat bunlar, çalışmanın kazanımları açısından danışanı etkileyecek konuları içermemektedir. Özetlemek gerekirse;

 • Online çalışma ve yüz yüze çalışma arasında temelde sadece mekan farkı vardır, çalıştığımız "bilen alan" aynıdır.

 • Danışanın çalışma sonucunda edineceği kazanımlar açısından olumlu- olumsuz diyebileceğimiz bir konu yoktur.

 • Her çalışma kendi içinde müstakil olarak danışan adına çeşitli kazanımlarla sonuçlanır ve bu kazanımların çalışmanın online ya da yüz yüze olması ile bir ilgisi yoktur.

 • İmkanı olanların yüz yüze çalışmalara katılmalarını önermekle beraber, online çalışmaların pratik ve her yerden ulaşabileceğiniz kolaylıkta olması açısından birçok danışanımız tarafından tercih edilmektedir.

 • yüz yüze çalışmalarda da online çalışmalarda da, çalışma şekillerinin tamamen farklı olan doğaları gereği pek çok farklı açıdan dizim alanını deneyimleme imkanı buluruz. Tüm bu farklılık faydamıza hizmet edebilir. (Online çalışmalarda, şekiller üzerinden çalıştığımızda renk, boyut ve büyüklük değişimlerinin dizim boyunca nasıl değiştiğiniz gözlemlememiz ve bu verileri yorumlamamız gibi...)

 • Danışanın konusuna göre bazı vakaları sadece yüz yüze çalışmamız daha uygun bir seçenekse, o danışanlarımızı sadece yüz yüze çalışmalara yönlendirmekteyiz. Konunuzu dinlerken ön-görüşmede sizinle bunu istişare etmiş oluyoruz.

 • Bazı dizimlerin uygulanış şekli açısından yüz yüze olmasını tercih ediyoruz, online uygulamıyoruz. (Bazı doğum öyküsü çalışmaları gibi..)

 • Online ve yüz yüze çalışmalar imkan ve danışan tercihleri ile ilgilidir; hangi tür çalışmaya gönlünüz çekiliyor ve huzur buluyorsanız, hangi çalışmanın sizin için iyi olacağına inanıyorsanız, onu seçmenizi öneririz.

 

(Bu bölümde yer alan bazı bilgiler, Aile dizimi hocam sevgili Stephanie Hartung'un Sistem Konstelasyonları Eğitim Kitabı'ndan ve ders notlarından derlenmiştir. Aile dizimini öğrendiğim değerli hocalarıma ve daima öğrenmekte olduğum herkese sonsuz teşekkürlerimle ve saygılarımla.)

Bireysel ve Grup Olarak Çalıştığımız Sistemik Dizimler ve Olası Kazanımları:

Sistem ve Aile Dizimi uygulamaları herhangi bir teşhis ve tedavi içermez ve bunu vaad etmez. Kendi sistemine, konularına cesaretle bakmak, taşıdığı etkileri içtenlikle gözlemlemek ve buna dair öz-düzenlemeler yapmak için sistem ve aile dizimi uygulamalarını deneyimlemeyi seçenlere, aşağıdaki dizimleri kolaylaştırıyorum;

Anneye Doğru Hareket Dizimi

"Anne" arketip, kavramsal ya da bireysel olarak yaşamımızı şekillendiren en önemli öge. Bu yaşamsal kaynağımızla ilgili her şey bizi ve hayata bakışımızı şekillendirir. BU çalışmada "Anneye yönelik hareketin" bir şekilde kesilmiş olduğu durumlara bakıyor ve bakış açımızı dönüştürmeye niyetleniyoruz. Annesi ve annelik kavramı ile ilişkisine yeniden bakmak ve ilişkisinde düzenleme yapmak isteyenler, "yaşamdan alamıyorum" diyenler için bu çalışma işlevsel olabilir. 

Doğum Öyküsü Dizimi

Annenizin bedeninde geçirdiğiniz gebelik süreci, anne karnı döneminiz, doğum öykünüze dair süreç yaşamın pek çok önemli noktasını, taşıdığımız hisleri, hayatta kalma kalıplarını ve ilişkisel döngülerimizi etkileyebilmektedir. Tüm bu bilinçdışı süreçlere bakmak ve bilince çıkan bu bilgiyle hayatımızı dönüştürmek için doğum öyküsü dizimi iyi bir başlangıç olabilir. 

Kök Aile Dizimleri

Sistem ve aile dizimlerinde hemen hemen her konuda aile bireylerine ve bunlarla olan ilişkilerimize bakarız. Kök aile dizimlerinde bundan farklı olarak ise, aile bireyleri ile bağımıza yoğunlaşırız. Ailevi ilişkileri ile ilgili öz düzenleme yapmak isteyenler, sorunların temeline bakmayı seçenler, hayatla ilgili alma verme dengesinde sorun olduğunu düşünenler için bu çalışmalar iyi bir başlangıç olabilir. "Anne ve Baba, Annem ve Ben, Babam ve Ben, Kardeşim/ Kardeşlerim ve Ben", "Annem-Babam-Yaşam-Dünya" konulu dizimlerden ihtiyacınız olan dizimleri sizin için çalışabilir, çalışmadan önce yapacağımız ön-görüşme görüşme ile size özel bir format belirleyebiliriz. 

İlişki/Partner Dizimleri

Kök ailemiz hariç ilişki kurduğumuz diğer bireylerle ilgili ilişkilerimizin işlevselliğine baktığımız bu dizim formatında her tür partner ilişkisine dair bilinçdışı süreçlerin işleyişi değerlendirilebilir. Eşinizle, nişanlınızla, arkadaşınızla, iş arkadaşınızla, ortaklarınızla olan ilişkiler alana konu olarak getirilebilir; çalışmadan önce yapacağımız ön-görüşme görüşme ile size özel bir format belirleyebiliriz. 

Para ve Maddi Kaynaklarla ilişki Dizimleri

Ekonomik sorunlar yaşıyor, para, bolluk, bereketsizlik, maddi konulardaki alma verme dengesi, para kayıpları, iflaslar, bir türlü istenilen maddi hedeflere ulaşamamak, maddi kaynak oluşturamamak, bu konuda motivasyon eksikliği ve maddi tıkanıklık yaşadığınızı hissediyorsanız sistemik bakış açısıyla konuyu incelemek size farklı bakış açıları geliştirmek adına destek olabilir, tüm bu meta kavramlarla ilgili sisteminizin olaylara nasıl yaklaştığını, atalardan gelen etkilerin sisteminizde nasıl çalıştığını ve sizi nasıl etkilediğini inceleyebilir, çalışma sonucunda edindiğiniz bilgilerle sisteminizi yeniden düzenlemeyi seçebilirsiniz. ​

Sağlık Dizimleri

Sistem ve Aile Dizimi uygulamaları herhangi bir teşhis ve tedavi içermez ve bunu vaad etmez. Bununla birlikte sayısız bilimsel araştırmanın da vurguladığı gibi hastalık ve sağlık konularının kuşaklar arası, genetik ve epigenetik etkileri bilinmektedir. Bağlı olduğumuz aile sistemine dair konular, ağır kaderler, göç, aile sırları, yaşam koşullarımız ve aile sistemimizin, kök ailemizin, anne ve babamızın hayatta kalmak için seçtiği yollar bizi doğrudan/dolaylı olarak etkileyebilir. Sistemimizle olan bağımız, hastalık ve sağlık konularımızı ve taşıdığımız sayısız semptomlar üzerinde belirleyicidir. Sistemimizle olan ilişkilerimiz, bağlarımız, sadakat ve sevgimizin yeniden gözlemlenmesi, öz düzenlemeler yapmamızı kolaylaştırabilir.

Travma Bilgili Dizimler

Travma, bireysel olduğu kadar kuşaklararası ve kolektif olarak da etkisini yaşamlarımızda gösterebilir. Travma semptomları çok çeşitli olmakla beraber, sistem ve aile dizimi uygulamalarında konu edilebilir. Sadece sistem ve aile dizimi alanında değil, çeşitli travma eğitimleri ile kendini desteklemiş bir kolaylaştırıcı olarak travma konusuna sadece kuşaklararası bir çalışma olarak değil, bireyin kendi gücünü geri aldığı bir çalışma olarak baktığımı da eklemeliyim. Talebiniz doğrultusunda, ön görüşme ile size özel format belirlenerek çalışma gerçekleşir. Her bir çalışma parmak izi kadar özeldir.

Niyet Dizimleri

Prof. Dr. Franz Ruppert'in tekniği ile belirlediğiniz herhangi bir konu hakkında çalışabileceğimiz güçlü bir çalışmadır. Niyet dizimi özel bir metottur ve deneyimli kolaylaştırıcılarla birlikte çalışıldığında, sisteminizin ögeleri, niyetiniz ve kendinizle olan bağınıza bakmakla ilgili motivasyonunuz da varsa olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Herhangi bir konuya bu formatta çalışılabilmektedir. Niyet dizimi için bir niyet cümlesi belirlenir. Niyet cümlenizi ön-görüşme esnasında birlikte oluşturabiliriz. 

Bilinç Evreleri Dizimi 

Usta kolaylaştırıcı Wilfried Nelles'in bizlere öğrettiği bu çalışma ile insanda vâr olduğu bilinen bilinç evrelerinin işlevselliğine ve şimdiki yaşamımıza olan etkisine bakılır. Sevdiğim, bana çok katkıları olan ve herkese önerebileceğim bir çalışmadır. Her insanın belli dönemlerde ya da belli konularda bulunduğu yaştaki bilinç evresiyle olan bağlantısı oldukça önemli ve tüm yaşam aktivitemizi, kararlarımızı, ilişkilerimizi etkileyecek bir konudur. Bu çalışma ile yetişkin bilincine doğru adım atma deneyimi elde edebilir, işlevsiz kalmış bağlardan özgürleşebilir, kendinizle daha çok bağ kurabilirsiniz.

Özümüzle Bağlantı Dizimleri

Sistem ve aile dizimlerinde esas olan, bütünüyle kendimizi ve sistemimizi kabul edip kalbimize alabilmek ve sağlıklı bağlar kurabilmenin yollarını görmektir. Tüm bağların iyileşmesinin temelinde, kendimizle, özümüzle kurduğumuz bağ vardır. Yaratıcı ile yahut sisteminizdeki herhangi bir öge ile bağ kurabilmenin sağlıklı koşulu dahi, kendimizle bağlantıda olabilmektir. Kendimizle bağ kurabilmek adına "öz-benlik ile bağlantı, yüksek benlik ve ego" çalışmaları defalarca uyguladığımız ve her seferinde kendimizi geliştirerek kendimizle bağlantı kurduğumuz temel çalışmalardır. Kendimle bağlantı çalışmaları, belli aralıklarla tekrar edilebilir.

"Hedeflerim ve Ben" Dizimi

Hedeflerimize bir türlü erişememenin sistemik nedenlerine baktığımız ve ihtiyacınıza göre belirlediğimiz birkaç çalışma formatından oluşur. Hedeflerimizle ilişkimiz, kaynak ve engellerimiz ve dirençlerimizi bilsek, hedeflerimize ulaşmamız nasıl olurdu? İş, ilişki, eğitim, herhangi bir yaşam hedefi ile ilgili mevcut durumumuza ve sistemimizin, hedeflerimizin mesajlarına gözlemci olabilir ve değerlendirmeler yapabiliriz. 

Gayrimenkullerle ilgili  Dizimler

Gayrimenkul satış, kira, kiracı-kiralayan ilişkileri, gayrimenkullerle ilgili çeşitli sorunlar, kiralık ve satılık gayrimenkullere dair sorunlar ve bunlarla olan ilişkilerimize sistem dizimi uygulamaları ile bakılabilir.

Hukuki  Dizimler

Hem bir kolaylaştırıcı hem de bir hukukçu olmanın getirdiği bağ ile ülkemizde pek az örneği bulunan hukuk dizimleri ile ilgili bilgi ve deneyimimi arttırmaktayım. Hukuki davalar ve süreçlerle ilgili sorunlar, uzlaşma konuları, tarafların çekişmesi, fail-mağdur ilişkileri ve tarafların uzlaşması, bir türlü sonuçlanmayan davalarla ilgili sistemimizden getirdiğimiz ve bizi etkileyen bilinçdışı süreçlerin gerek dava öncesinde gerek dava esnasında sistem dizimine konu edilmesinin etkileri ve önemi umuyorum ki gelecek zamanlarda çok daha iyi anlaşılacaktır; buna katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyor olacağım.

İletişim ve Randevu Talepleri

Aile Dizimi talepleri için öncelikle bu sayfayı okumanızı ve bu formu doldurmanızı önemle rica ediyorum. 

Soru, görüş ve randevu taleplerinizi iletmek için denizsaraced@gmail.com mail adresini yahut sitenin İletişim sayfasını kullanabilirsiniz.

Oryantal Lotus
bottom of page