top of page

Aile Dizimi (Family Constellation) Nedir? Nasıl İşe Yarar?

Aile Dizimleri (Konstelasyonları), acı çekmemize neden olan sorunların çoğunun aslında aile sistemimizdeki karışıklıklar olduğunu düşünen Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından geliştirilmiştir. Çoğu zaman asırlık olan gizli aile dinamiklerinin ortaya çıkarılabileceği, anlaşılabileceği ve onarılabileceği bir terapötik süreç geliştirdi.


Aile Konstelasyonları, aile üyelerine veya atalara ait acılarla nasıl iç içe olabileceğimizi keşfetmemize yardımcı olur. Bu bağlantılar duygusal sorunlar, travma, hastalık ve ilişkiler, iş ve kariyer yollarındaki sorunların kaynağıdır.


Tipik bir Aile Takımyıldızları seansı veya atölye çalışması sırasında, bir başkasının çözülmemiş acısına nasıl dolandığımızı belirleyebilir ve "bilme alanı" adı verilen morfik alanı kullanarak bundan nasıl ayrılacağımızı keşfedebiliriz.


Aile Konstelasyonları atölyesinde, kolaylaştırıcı katılımcılardan gönüllü olarak aile üyelerini, ataları, olayları ve hatta hastalıkları danışanın yerine geçmelerini veya temsil etmelerini ister. Bilme alanında duran temsilciler, önceden çok az bilgi sahibi olarak ya da hiç bilgi sahibi olmadan temsil ettikleri kişinin temel niteliklerini, duygularını, hareketlerini ve sözlerini üstlenmeye başladıklarında bize neler olduğu hakkında bilgi verebilirler. Danışan ve kolaylaştırıcı arasındaki bireysel bir seansta, nesneler temsilci olarak kullanılabilir.


Hellinger, her aile sisteminin, sistemin sağlığını yöneten doğal yasalara sahip olduğunu bulmuştur. Bunlara "Sevgi Düzenleri" adını vermiştir. Bu yasalar bir şekilde ihlal edildiğinde, sevgi ve ilişkiler zarar görebilir ve dolaşıklıklara yol açabilir. Aile Konstelasyonları bu düzenin nerede bozulduğunu aydınlatabilir ve dolaşıklıkların kaynağını onarmaya yardımcı olabilir.


En önemli doğa yasalarından biri, bir aile sisteminin tüm üyelerinin ait olması ve bir yere sahip olmasıdır. Eğer sistemde birine yer verilmezse, daha genç üyeler dışlanan üyeyi çevreleyen sorunlara karışabilir ve hatta dışlanan üyenin zor kaderini üstlenebilir. Bu durum özellikle unutulmuş, dışlanmış ya da sır haline gelmiş atalar için geçerlidir. Bir Aile Takımyıldızları oturumunda veya atölye çalışmasında, dışlanmayla ilgili sorunları uzlaştırabiliriz, böylece herkesin sistemde bir yeri olur ve kimsenin daha fazla karışmasına gerek kalmaz.


Bir Aile Konstelasyonu temsilciler aracılığıyla geçmişi ortaya çıkarırken, kolaylaştırıcı sistemin nasıl onarılacağına dair içgörü kazanmak için disiplinli bir görme yöntemi kullanır. Bilme alanının yardımıyla kolaylaştırıcı, geçmiş çatışmaların uzlaşmasını, bozulan ilişkilerin onarılmasını ve aile sisteminin yeniden daha bütün ve sevgi dolu hissedebilmesi için düzenin yeniden sağlanmasını destekleyen cümleler ve hareketler önerir. Bu, danışanın asla kendisi için olmayan yüklerden ayrılmasını ve yeni destek almasını kolaylaştırır. Genellikle danışan sonrasında kendini daha hafif ve rahat hisseder.


Aile Konstelasyonları savaş, doğal afetler, göç, soykırım, ırkçılık, ensest ve toplumsal huzursuzluk gibi pek çok korkunç ve zorlu durum ve olayın etrafındaki gizli dinamikleri de ortaya çıkarabilir. Bu olayların etkileri uzun bir süre sonra da yaşanabilir, çünkü bu olaylara karışmış olan torunlar, sanki bu olaylar hala yaşanıyormuş gibi tepkiler verirler. Bazen bu tepkiler fiziksel hastalık veya şizofreni, sınırda kişilik bozukluğu ve narsisizm gibi durumlar olarak ortaya çıkar. Bu sorunları saptayarak, sisteme dolanmış olan tüm üyelerin yararına olacak değişiklikleri destekleyebiliriz.


Aile Konstelasyonunun sonunda, dolaşıklıklardan kurtulan danışan, ailesi ve atalarıyla farklı bir ilişkiye girebilir ve onlarla olan yerinin yeni bir imgesine sahip olabilir. Sonraki seanslarda sistem onarıldıkça ve daha bütün hale geldikçe, danışan kendisini rahatsız eden şeyleri daha da ayırabilir ve geçmişi bırakabilir. Kendileriyle, hayatlarındaki insanlarla ve önlerindeki gelecekle daha sağlıklı bir bağlantıya adım atabilirler.


Barry Krost0 yorum

Comments


bottom of page