top of page

Sistemik Uyum

 
 

Uygulamalar ve Giriş Eğitimi

 

Sistemik Uyum (SU) uygulamaları, bir sistemin içindeki farklı bileşenlerin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Aile, iş, ilişkiler, ortaklıklar, kişisel hayatımıza dair konular, çevremiz, vârolan her şey bir sisteme dahildir ve bu çalışma, sistemin performansını iyileştirmek ve daha verimli çalışmasını sağlamak için önemlidir.

DALL·E 2024-01-22 22.16.56 - A wide, abstract painting embodying the themes of systemic ha

Amaç ve İşlevi

 

Sistemik uyum çalışmasının amaçları şunlardır:

 • Sistemin farklı bileşenleri arasında iletişim ve işbirliğini sağlamak

 • Sistemin farklı bileşenlerinin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak

 • Sistemin performansını iyileştirmek

 • Sistemin işlevsel ve işlevsel olmayan süreçlerini ele alıp daha verimli çalışmasını sağlamak

Sistemik uyum çalışması, farklı sebeplerle uygulanabilir. Örneğin, aile bireyleri, her tür sistemik ilişki, bireyin kendisi ve sistemi ile arasındaki çatışmaları ve anlam veremediği döngüleri anlamlandırmak ve yeniden düzenlemek, içindeki ögelerin uyum, uyumsuzluklarını tanımlamak ve sistemik uyumun bozulduğu noktaları tespit ederek bireyin sistemini dengeye davet etmek için gereken bilinç ve bilinçdışı süreçlerin yapılandırılması. Bahsettiğimiz konular, neredeyse yaşam içindeki her konuyu kapsayacak kadar geniştir. Yine de bir çalışmanın ve danışanın konusunun sistemik uyum çalışmasına getirilmesinin uygun olup olmayacağı her danışan ve konu için ayrı ayrı değerlendirilir.

Kazanımları

 

Sistemik uyum çalışmasının faydaları şunlardır:
•    Daha yüksek performans
•    Daha fazla verimlilik
•    Daha farkındalıklı ve öngörülebilir bir yaşam
•    Kaygı, isteksizlik, çatışma, kaçınma, sorumluluk alamama, kötü muamele, ilişki sorunları, aşılamayan döngüler, ihanet, duygusal manipülasyon, tekrar eden olumsuz ekonomik döngüler, ait hissedememe, şiddet, duygusal, zihinsel ve fiziksel kökenli sorunların köküyle ilgili farkındalıklar
•    Artan kendine ve sisteme güven, iç huzuru, tatmin, sosyal ve bireysel bağlantı ve destek, anlam ve amaç
Sistemik uyum çalışması, bir sistemin performansını ve verimliliğini iyileştirmek için önemli bir yaklaşımdır.
Bir ailede, ebeveynler ve çocuklar arasındaki etkili iletişim ve işbirliği, aile üyelerinin birbirlerine güvenmelerine ve birbirlerinden destek alabilmelerine, aile üyelerinin daha mutlu ve tatmin olmuş hissetmelerine yardımcı olabilir. 

Nasıl Uygulanır?

 

Sistemik uyum çalışmaları çeşitli araç ve yöntemlerle online ve yüz yüze olarak bire bir ve grupla uygulanabilir. Online ve yüz yüze olmak üzere Sistemik Uyum çalışmaları 3 şekilde mümkündür:
-Kendi kendine farkındalık amaçlı 
-Danışman eşliğinde bire bir
-Danışman eşliğinde grupla

Hangi Konularla İlgilenir?

 

Aile bireyleri arasındaki sorunların sistemik anlamda incelenmesi ile soruna dair ögelerin morfogenetik alandaki izdüşümleri incelenir. Bu minvalde, soyağacına ait bireyler, yaşam olayları, döngüler, bilinen ve henüz bilinmeyen sırlar, ayrılıklar, çocuk kayıpları, eş ve kardeş kayıpları, mağduriyetler ve soyağacındaki failler, göçler, miras ve mal çatışmaları, şiddet, görülmeyen, hakkı yenen, yok sayılan, dışlanan aile bireylerinin yaşam öyküleri, cezasız kalan suçlar, faili bilinmeyen ve saklanan suçlar, kimsenin bilmediği yahut bilinse de herkesten saklanan tacizler, evlatlık verilen çocuklar, anne ve babaların ve ya evlatların, kardeşlerin aile sisteminden reddi ve dışlanması, günah keçisi ilan edilmesi, karasevda hikayeleri, hastalıktan ölenler, bir türlü çocuk sahibi olamayanlar, anne-evlat çatışmaları, baba-evlat çatışmaları, erken ölen ebeveynler, bağımlı eş, ebeveyn ve evlatlar, soyağacındaki kronikleşmiş hastalıklar (bir teşhis ve tedavi olmamaktadır sadece hastalığın kök nedenine dair farkındalık geliştirmek amaçlı yapılır), özgüvensizlik, yetersizlik, değersizlik, patolojik utanç, sosyal fobi, öfke vb. konuların kökenine dair sistemik sebepler, dikkat dağınıklığı, doğum sorunları, partner sorunları, iş-kariyer-para ile ilgili çözülemeyen döngüler halinde devam eden sorunlar, kardeşler, ortaklar, arkadaşlarla ilgili döngülere dair sorunlar sistemik uyumsuzluğun semptomları olabilir ve sistemik uyum çalışması ile sorunun köklerine bakılabilir. 


Sistemik uyum çalışması, teşhis, tedavi içeren bir çalışma değildir, patolojilerle ilgilenmez. Sağlıklı insanlar üzerinde sağlıklı ilişkileri tesis etme ve sistemin dengesini yeniden sağlamak için bireysel-kolektif farkındalık oluşturmaya dair bilişsel, zihinsel, duygusal, manevi danışmanlık ve rehberlik ilkelerince sistemik uyum çalışması uygulanabilir. 
Sistemik uyum çalışması, bir parçanın sisteme uyumlanmasını değil, tüm sistemin kendi hızında ve zamanında birbirine uyumlanmasını hedefler. 

Aile Sisteminde Nasıl Uygulanır?

 

SU uygulamaları, aile isteminde; kök aile, anne-baba, çocuklar, kardeşler ve kan bağı ile bağlı yakın akrabalar, evlatlıklar ve aile sistemini doğrudan etkileyen yakın ilişki ağları ile ilgilenir. Aile sisteminde oluşan her tür sorun, sistemik uyumsuzluğun semptomlarını işaret eder. Aile içinde iletişim, sevgisizlik, öfke, ilgisizlik, aldatma, aile bireylerinin birbirlerini ruhsal olarak görmemeleri, duymamaları, ait hissedememe, dışlanma, küslükler, olumsuz yaşam döngüleri, ailede annenin anne, babanın baba, çocuğun çocuk gibi olmaması, aile bireylerinin birbirlerinin yaşamlarından sağlıkla ayrışamamaları, ailede oluşan üçgenleşmeler, ittifaklar ve çatışmalar, boşanma ve ayrılık, boşanma ve ayrılık sonrası sorunlar, sağlıksız ebeveny tutumları, ergenlik sorunları, okul-iş-yaşam alanı seçimlerine dair kararsızlıklar, göç ve etkileri,miras sorunları gibi… aile sistemini ilgilendiren sayısız sorun, sistemik uyum çalışmasının konusu olabilir. Bir konuyu çalışmak üzere getirirken dikkat edeceğimiz en önemli şey, konunun bizin şahsınızla alakalı olmasıdır. 

Sistemik Uyum (SU) Giriş Eğitimi

 

Sistemik Uyum (SU) Uygulaması Giriş Eğitimi herkes içindir. Ek bir uzmanlığa ve ön bilgiye sahip olmaksızın bireylerin, temel sistemik bilgi ve becerileri öğrenip kendi üzerlerinde deneyimleyebilecekleri Sistemik Uyum Uygulaması, derin iç görü kazandıran bir farkındalık ve kişisel gelişim eğitimi olarak tasarlanmıştır. 

 

Sistemik Uyum Uygulayıcı Eğitimi; giriş eğitimi, uygulayıcı eğitimi ve süpervizyon sürecini başarıyla tamamlayan aktif danışan gören Aile danışmanları ve ruh sağlığı uzmanlarının terapötik süreçlerde alet çantalarına ekleyecekleri etkili bir terapötik araç olarak sahibi olmalarını hedefler.

Giriş Eğitimi İçeriği

 
 • Teorik ve pratik bilgi içeren Psiko-eğitim (Detaylı içerik katılımcılarla paylaşılacaktır)

 • Sistemik Uyum Grup Pratiği

 • Danışan ve temsilci olarak katılım

 • Online döküman

 • Video kaydı

 • Eğitmen Deniz Saraç hakkında bilgi almak için lütfen sayfamızı ziyaret edin.

SU Giriş Eğitimine Kimler Katılmalı?

 
 

Aile sisteminde uyumu yakalamak isteyen herkes başkaca bir eğitim alma gerekliliği olmadan bu çalışmaya katılabilir. Tüm oturumlara canlı olarak katılmak şarttır. 


“Aile sistemimde baş edemediğim, anlamlandıramadığım döngüler var”, 
“Ebeveynimle çatışmalar yaşıyorum”
“Kendimi aileme ait hissedemiyorum”
“Ailemin beni/bir aile bireyini dışladığını hissediyorum”
“Ailemle uzağız”
“Ailem tarafından görülmüyorum, duyulmuyorum”
“Sanki ebeveynimin/bir atamın döngüsünü yaşıyorum”
“Kardeşlerimle aşamadığım sorunlarım var”
“Sanki ebeveynimin anne babası gibi davranıyorum”
“Ebeveynlerimi sevemiyorum, onlar tarafından sevilmiyorum”

“Ebeveynlerim diğer kardeşlerime nazaran hep bana yükleniyor”

 

Benzeri semptomlar hayatınızda uzun süredir varsa sistemik uyum çalışması, sorunun kök nedenlerini anlamlandırmanız ve ilişkilerinizi dönüştürebilecek iç görüyü kazanmanızla ilgili sizin için bir araç ve destek olabilir. 

SU Giriş Eğitimi Kazanımları

 
 
 

Tüm oturumlara katılan katılımcılara Sistemik Uyum Çalışması Giriş Eğitimi katılım sertifikası verilecektir. Uygulayıcı Eğitimine katılmak için ilk şart, SU Giriş Eğitimini almış olmaktır.


Çalışmanın sonunda katılımcılar;

 • kök aile bireyleri ile olan sorun ve çatışmalarla ilgili farkındalık ve iç görü sağlayabilir

 • sağlıksız döngüleri farkedebilir hâle gelir

 • soyağacı bilgilerini doğru olarak okumayı sağlayan teknikleri öğrenebilir 

 • sorun ve çatışmaları sona erdirecek sağlıklı döngüler oluşturulabilir

 • çalışma ruhsal olduğu kadar bilişsel bir çalışmadır; katılımcılar, aile sistemine dair derin ve bilimsel sistemik bilgiler elde edebilirler

 • kendi kendilerine sistemik uyum uygulaması yapma becerisi geliştirebilirler

İletişim ve Randevu Talepleri

Soru, görüş ve randevu taleplerinizi iletmek için denizsaraced@gmail.com mail adresini yahut sitenin İletişim sayfasını kullanabilirsiniz.

 

E-posta yahut site üzerinden yapılan randevu taleplerinizle ilgili; en geç bir iş günü sonrasında size geri dönüş yapılacaktır.  

Oryantal Lotus
bottom of page