Radyestezi (dowsing) Nedir? 

İçinde bulunduğumuz çağdan bakınca, radyestezi insanlık tarihi kadar eski , kadim uygarlıklarda kendine yer edinmiş bir bilgidir.

 

Evrende canlı cansız her şeyin bir enerji alanı vardır ve bu enerji alanı ışın ve titreşim yayar. Radyestezi, enerji alanına dahil olan ve dolayısıyla ışıma yapan her şeyin bilgisine sarkaç yahut çatal çubuk kullanarak ulaşabilme ilmidir. 

İleri fizik bugün radyestezinin temellerini teorik olarak açıklayabilecek durumda olsa da pratikte pozitif bilim radyestezinin varlığını henüz kabul etmiş değildir. Fakat vâr olan hiçbir şey biz onları sadece yok sayıyoruz diye yok olmaz. 

Değerli hocamız Dr. Ali Seydi Gültekin'in geleneksel "dowsing" yaklaşımına yeni bir bakış açısı getirerek uyguladığı "Alistezi" yöntemiyle de bu kadim bilgi insanlığa hizmet yolunda yeni bir boyut kazanmıştır.

Sarkaç Nedir?

Enerji alanlarının yaydığı ışıma ve titreşimler, sarkaç (pandül)  ve ya çatal çubuk yardımı ile algılanır. Bu araçlar gizemli hiçbir özel güce sahip olmamakla beraber kullanıcısının halihazırda algıladığı duyumları gözle görülür hâle getirmeye yarar. 

Sarkaç kullanmak için bazı kişilerin daha hassas duyumları olabileceği kabul edilebilir olsa da herkes basit mânâda sarkacı kullanabilir; özel bir güç, olağanüstü bir yetenek ve gizemli varlıklarla haberleşmeyi gerektirmez. 

"Maddeden çıkan yayınların vibrasyonel frekansı ya da dalga boyu, şiddeti, amplitüdü radyestezi çalışmalarında önemli bir yer tutar. (alıntı)"

Sarkaç Ne İşe Yarar?

  • Su ve yeraltı zenginliklerini arama,

  • insan ve hayvan sağlığı,

  • besinlerin insan sağlığına uygunluğunun denetlenmesi,

  • kişisel olarak size uygun olan renk ve şifalı taşın belirlenmesi,

  • insan ve hayvan enerji bedenleri üzerinde blokajların tespiti ve enerjinin sağaltımı,

  • ilişki uyumları tespiti ve analizi,

  • mekan enerjilerinin tespiti ve enerjinin dengelenmesi

  • ve hatta kriminoloji, astroloji gibi alanlarda dahi sarkaçla uygulamalar yapılabilir ve yapılmaktadır. 

  • Sarkaçla çalışırken, bizzat kişi, hayvan yahut mekanın yanına gitmeniz gerekmez; haritalar ve kroki üzerinden ve kişiye odaklanarak uzaktan çalışmanız mümkündür.