top of page

Tasavvufun Işığında Kendi Değerimizi Bulma Yolculuğu


Kendi Değerimizi Yeniden Tanımlamak


İslam tasavvufunda, insanın değeri Allah'ın verdiği değerle ölçülür. "Melek olsanız bile kanat sesinizden rahatsız olacak insanlar olacaktır" diyen düşünür, dış dünyanın yargıları karşısında bizi bekleyen zorlukları anlatırken, aynı zamanda Allah'ın bizlere bahşettiği değeri hatırlamamız gerektiğine bizi ikna eder. Bu değer, dış dünyanın algılarından bağımsız, ilahi bakış açısında saklıdır.


Nefs, İlahi Değer ve İçsel Yolculuk


Tasavvuf, nefsin arındırılmasını ve Allah'ın gözündeki gerçek değerimizi bulmayı hedefler. Dış dünyanın yargıları ve düşünceleri, bu yolculukta nefsin yansımaları olarak görülebilir. Kendi değerimizi, Allah'ın bize verdiği değer üzerinden yeniden yapılandırmak, bu manevi yolculuğun merkezindedir. Bu süreçte, dış dünyanın sesleri yerine, iç dünyamızda Allah'ın sesini dinlemeyi öğreniriz.Kalbin Gözü ve İlahi Sevgi


Tasavvuf, kalbin gözüyle bakmayı ve Allah'a olan sevgiyi vurgular. Başkalarının bize dair algıları, aslında onların kendi iç dünyalarının bir yansımasıdır. Bu yüzden, Allah'ın bize verdiği değerle kendimizi yeniden tanımlamak, dış dünyadan gelen eleştirilere Allah'ın rızası doğrultusunda yaklaşmamızı sağlar. Gerçek değerimiz, Allah'ın bizlere olan sevgisinde ve merhametinde gizlidir.Sonuç: İlahi Değerle Kendi İç Dünyamızı Keşfetmek


Allah'ın bizlere bahşettiği değerle kendimizi yeniden keşfetmek, tasavvufun yolunda ilerlerken izlediğimiz bir rotadır. Bu yolculuk, nefsimizi arındırarak, kalbimizi temizleyerek ve Allah'a olan sevgimizi derinleştirerek gerçekleşir. Dış dünyanın gölgelerinden sıyrılarak, Allah'ın ışığında yürümeyi seçeriz. Bu manevi yolculuk, bizi hem içsel huzura hem de Allah'ın rızasına ulaştırır. Her birimiz, bu yolculukta kendi değerimizi keşfetmeye ve Allah'ın bizlere verdiği değeri yüceltmeye layığız.


Deniz F. Saraç | Aile Danışmanı & Manevi Danışman

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page