top of page

Ebeveyn-Çocuk İlişkisinde Aile Danışmanlığı ve Aile Diziminden Nasıl Destek Alabilirsiniz?

Ebeveyn çocuk ilişkisi, her ailenin en önemli ve karmaşık dinamiklerinden biridir. İyi bir ebeveyn çocuk ilişkisi, çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve kendini güvende hissetmesi için temel bir faktördür. Ancak bazı durumlarda ön ergenlik ve ergenlik dönemlerinde ebeveyn çocuk ilişkisi zorlu bir hal alabilir. Bu dönemlerde, aile danışmanlığı süreçleri çiftlere, ergenlere ve ailelere büyük katkılar sağlayabilir.Ön ergenlik dönemi, genellikle 9-12 yaş arasında gerçekleşir ve çocuğun henüz tam olarak ergenlik dönemine girmeden önce yaşadığı bir geçiş evresidir. Bu dönemde, çocuklar fiziksel ve duygusal olarak değişimler yaşar, sosyal ilişkilerde yeni deneyimler edinir ve kendilerini daha bağımsız hissetmeye başlarlar. Bu süreçte ebeveyn çocuk ilişkisi değişirken, çocuklar bağımsızlık arayışına girerken, ebeveynlerin desteği ve anlayışı büyük önem taşır.


Ergenlik dönemi ise genellikle son araştırmalara göre 12-24 yaş arasında gerçekleşen ve fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal değişimlerin en yoğun yaşandığı bir dönemdir. Ergenlik döneminde, çocuklar kimlik ve bağımsızlık arayışı içine girerken, ebeveynler de çocuklarının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak zorundadır. Bu dönemlerde ebeveyn çocuk ilişkisi, iletişim sorunları, çatışmalar ve uyumsuzluklar yaşayabilir.


Bu noktada, aile danışmanlığı süreçleri devreye girebilir. Aile danışmanları, ebeveynlere çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurma ve sorunları çözme becerilerini geliştirme konusunda rehberlik eder. Aile danışmanlığı sürecinde, ebeveynlerin ve çocukların ihtiyaçlarına odaklanılır ve aile içi ilişkileri iyileştirmek için çözüm odaklı stratejiler geliştirilir.


Aile danışmanlığı, ebeveynlere çocuklarıyla daha iyi iletişim kurma konusunda pratik beceriler kazandırır. Ebeveynler, danışmanlık sürecinde duygusal becerilerini geliştirir, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını anlama ve yönetme konusunda daha bilinçli hale gelirler. Aile danışmanlığı ayrıca çatışma yönetimi ve problem çözme becerileri konusunda da destek sağlar.


Ebeveyn çocuk ilişkisine katkısı bakımından, aile danışmanlığı ailedeki iletişim kalitesini artırır. Tartışmaların ve sürtüşmelerin daha sağlıklı bir şekilde ele alınması, ebeveynlerin birbirlerini ve çocuklarını anlamalarını kolaylaştırır. Aile danışmanı aynı zamanda ebeveynlere anne baba rollerini daha iyi anlama ve adapte etme konusunda yardımcı olur. Tam da bu noktada aile dinamikleri içinde nesiller arası aktarılan anne-baba-çocuk rolleri arasında bir dengesizlik söz konusu ise aile dizimi tekniğinden güvenle yararlanılarak mevcut rol dinamiği sağlıklı hâle dönüştürülebilir.


Aile danışmanlığı süreci, aile bireylerinin bir araya gelerek sorunları ele almasını ve çözümleri beraber bulmasını sağlar. Bu süreçte, aileye yalnızca çocuğun değil, ailenin tüm üyelerinin ihtiyaçlarına odaklanılır. Bu, ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendirir ve sağlıklı bir iletişim ve anlayış ortamı yaratır.


Aile danışmanlığı süreçleri, ebeveynlere çocuklarıyla sağlıklı bir şekilde iletişim kurma ve sorunları çözme becerileri kazandırır. Aile danışmanlığı, çocuğun ve ailenin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için önemli bir araçtır. Aile dizimi tekniği ile ailede tüm bireyler, olmaları gereken yere ve role yerleştiğinde pek çok sorunun kendiliğinden çözümlendiğini de görürüz. Her şekilde, denemeye değer.


Deniz F. Saraç

Aile Danışmanı - Aile Dizimi Kolaylaştırıcısı

0 yorum

Comentarios


bottom of page