top of page

AİLE DİZİMİNDE ONLİNE VE YÜZ YÜZE ÇALIŞMALARIN FARKI NEDİR?

ONLİNE VE YÜZ YÜZE ÇALIŞMALARIN FARKI NEDİR? AVANTAJI, DEZAVANTAJI, OLUMLU, OLUMSUZ TARAFI VAR MIDIR?


Dizim çalışmaları başlangıçta sadece yüz yüze yapılırken pandemi şartları nedeniyle online (çevrim içi) etkinliklerle de yoğun olarak uygulanmaya başlanmıştır. Gelişen şartlara göre sistemin esneklik göstererek ürettiği bir çözüm olarak online uygulamalar şaşırtıcı şekilde işe yaramış ve günümüzde yüz yüze çalışmalar kadar talep edilir hâle gelmiştir.


Dünyanın her yerinden danışanlar online olarak kolaylaştırıcılara ulaşabilmekte ve yüz yüze çalışmalardaki gibi verimli sonuçlar alınmaktadır. Yüz yüze çalışmalarda somatik bedeninizle ve fiziki hareket alanı içerisinde elbette daha özgür olabilir, daha güçlü temsilcilikler ortaya konabilir, fakat yaptığımız şeyin bir performans sanatı, gösteri olmadığı ve temsilciliğin sadece bir geribildirim aracı olduğu hatırda tutulmalıdır; bu açıdan baktığımızda online çalışma ile yüz yüze çalışmalar arasında bir fark yoktur. En azından bizler online olarak bu işi fazlaca deneyimleme imkanı bulan kolaylaştırıcılar böyle deneyimliyoruz.

Yüz yüze çalışma sayısı olarak ayda bir ya da iki kez toplanma imkanı varken, teknolojinin getirdiği buluşma kolaylığı sayesinde bizler hem eğitim hem danışmanlık süreçlerimizde dizim deneyimlerimizi oldukça arttırma imkanı bulduk.


Yüz yüze çalışmanın da online çalışmanın da kendi içinde kolaylaştırıcı açısından getirdiği kolaylıklar ve zorluklar elbette var; fakat bunlar, çalışmanın kazanımları açısından danışanı etkileyecek konuları içermemektedir. Özetlemek gerekirse;​

  • Online çalışma ve yüz yüze çalışma arasında temelde sadece mekan farkı vardır, çalıştığımız "bilen alan" aynıdır.

  • Danışanın çalışma sonucunda edineceği kazanımlar açısından olumlu- olumsuz diyebileceğimiz bir konu yoktur.

  • Her çalışma kendi içinde müstakil olarak danışan adına çeşitli kazanımlarla sonuçlanır ve bu kazanımların çalışmanın online ya da yüz yüze olması ile bir ilgisi yoktur.

  • İmkanı olanların yüz yüze çalışmalara katılmalarını önermekle beraber, online çalışmalar, pratik ve her yerden ulaşabileceğiniz kolaylıkta olmaları açısından birçok danışanımız tarafından tercih edilmektedir.

  • Yüz yüze ya da online, çalışma şekillerinin tamamen farklı olan doğaları gereği, pek çok farklı açıdan dizim alanını deneyimleme imkanı buluruz. Tüm bu farklılık faydamıza hizmet edebilir. (Online çalışmalarda, şekiller üzerinden çalıştığımızda renk, boyut ve büyüklük değişimlerinin dizim boyunca nasıl değiştiğini gözlemlememiz ve bu verileri yorumlamamız gibi...)

  • Danışanın konusuna göre bazı vakaları sadece yüz yüze çalışmamız daha uygun bir seçenekse, o danışanlarımızı sadece yüz yüze çalışmalara yönlendirmekteyiz. Konunuzu dinlerken ön-görüşmede sizinle bunu istişare etmiş oluyoruz.

  • Bazı dizimlerin uygulanış şekli açısından yüz yüze olmasını tercih ediyoruz, online uygulamıyoruz. (Bazı doğum öyküsü çalışmaları gibi..)

  • Online ve yüz yüze çalışmalar imkan ve danışan tercihleri ile ilgilidir; hangi tür çalışmaya gönlünüz çekiliyor ve huzur buluyorsanız, hangi çalışmanın sizin için iyi olacağına inanıyorsanız, onu seçmenizi öneririz. 19/08/2022DENİZ FATIMANUR SARAÇ

Aile Danışmanı & Sistem ve Aile Dizimi Kolaylaştırıcısı

0 yorum

Comments


bottom of page